De viering van het Heilig Avondmaal

De Heere Jezus zelf heeft het Heilig Avondmaal ingesteld, zie hiervoor 1 Korinthe 11: 23-29. Hij gaf de opdracht om het te vieren tot Zijn gedachtenis en wil dat deze bijzondere maaltijd gevierd wordt tot het moment van Zijn wederkomst.


 

 

Gemeenschap
Het element 'gemeenschap' speelt een belangrijke rol bij de viering van het Heilig Avondmaal. Daarom is het fijn als de hele gemeente zowel bij de voorbereiding, de viering als de dankzegging aanwezig is. De voorbereiding vindt een week voor de bediening van het Heilig Avondmaal plaats in de morgendienst. Op de dag van het Heilig Avondmaal is er 's morgens een viering. 's Middags is er een voortzetting van deze viering voor hen die 's ochtends verhinderd zijn. Ook vindt de dankzegging plaats in de middagdienst.

Gasten
Belijdende leden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal. Ook voor belijdende leden van een andere kerk of gemeente staat deelname in principe open. Zij kunnen hun wens tot deelname aan de avondmaalsviering voorafgaand aan de kerkdienst kenbaar maken bij de kerkenraad.

Data viering en dankzegging Heilig Avondmaal in 2018

  • 18 februari
  • 24 juni
  • 16 september
  • 18 november

Op de vrijdag van de voorbereidingsweek is er vanaf 20.00 uur in de kerk een bezinningsavond voor gemeenteleden.

Censura morum
Tijdens de kerkenraadsvergadering van april 2013 is het volgende besloten over het censura morum. Voorheen waren twee ambtsdragers standaard een half uur aanwezig in de kerk. Uiteraard zal het censura morum gewoon worden aangekondigd, maar indien u of jij daarvan gebruik zou willen maken, moet dat wel van te voren telefonisch (035 - 683 78 30) of via e-mail gemeld worden bij de scriba, zodat er gezorgd kan worden dat twee ambtsdragers aanwezig zijn.