Beleidsplan

Het afgelopen jaar zijn verschillende werkgroepen, bestaande uit kerkenraads- en gemeenteleden, bezig geweest om onderdelen van het beleidsplan te herzien. Sinds januari 2017 staan er vrijwel elke kerkenraadsvergadering één of meer onderdelen van het beleidsplan op de agenda.

Soms betreft het een minimale aanpassing of actualisering van het oude beleidsplan, soms zijn er ingrijpende wijzigingen voorgesteld, en soms gaat het om compleet nieuwe onderdelen die we eerder nog niet besproken hadden. En uiteraard zijn er nog allerlei voornemens die in de toekomst zullen worden overdacht of handen en voeten kunnen krijgen.

Ook 2018 zal herziening en aanvulling van het beleidsplan steeds een plek krijgen in de kerkenraadsvergaderingen. Eind 2018 hopen we tot een afronding te komen. Op deze wijze proberen we een goede basis te leggen om als gemeente van Jezus Christus te kunnen functioneren. We verlangen ernaar om als gemeente Zijn Naam groot te maken, om Hem te dienen en Zijn liefde door te geven tot heil van velen. We bidden dat dit beleidsplan en onze besprekingen daartoe mogen bijdragen.

Publicatie op website en app
Vanaf heden treft u enkele nieuwe onderdelen van het beleidsplan in concept aan op de app CHRCH en op de website (Gemeentepagina’s: Herziening beleidsplan). In de komende maanden zullen hier steeds volgende concept-onderdelen van het beleidsplan worden toegevoegd. Gemeenteleden kunnen eventuele reacties op de documenten doorgeven aan Jan Duitman. De stukken zijn overigens alleen zichtbaar voor gemeenteleden die zijn ingelogd.

Heeft u nog geen inlogcode voor de website of de app, dan kunt u deze aanvragen bij Maria den Toom. Maakt u geen gebruik van internet, dan kunt u bellen met Jan Duitman, 035-624 91 16. Hij zal zorgen dat u dan een print van het desbetreffende onderdeel krijgt.

Per 1 januari 2018 gepubliceerde concept-hoofdstukken van het nieuwe beleidsplan:

  • 1. Inleiding
  • 2. Plaatsbepaling en taakafbakening
  • 3. Opbouw van de gemeente
  • 7. Pastoraat

Bijlagen:

  • 19. Begraven of cremeren

Namens de kerkenraad, 
Jan Duitman, 035 - 624 91 16 / 06-514 236 47