Nieuws

Bovenwijkse jongerenwerker

Per 16 april gaat Renate Japenga als bovenwijks jongerenwerker in de Protestantse gemeente Hilversum (PgH) aan de slag.

Renate is 30 jaar en heeft twee kinderen. Zij heeft veel ervaring opgedaan in het jeugdwerk in Voorschoten. Samen met vertegenwoordigers van de verschillende wijken van de PgH en met mensen uit het jeugdwerk gaat Renate de komende maanden inventariseren waarmee zij na de zomer aan de slag kan.

Studiedag Gereformeerde Bond

Op woensdag 25 april (16.00 tot 21.00 uur) belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in De Schakel in Nijkerk een regionale studiedag voor ouders, ambtsdragers en jeugdwerkleiders over ‘Pastoraat rondom het zevende gebod’.

De vragen die cirkelen rondom huwelijk, relaties, echtscheiding, seksualiteit zijn velerlei en vaak complex. Het kost veel jongeren en ouderen moeite om hun leven vorm te geven overeenkomstig Gods goede geboden.

Verder lezen: https://grotekerkhilversum.nl/nieuws/studiedag-gereformeerde-bond

Zoek het uit!

Zoek het uit! - dat is het thema van de KinderBijbelKeet-week dit jaar.

Wat gaan we dan uitzoeken met de kinderen? We gaan ontdekken wie Jezus is… Aan de hand van de dagthema’s willen we de kinderen laten weten hoe machtig Jezus is en dat Hij mensen redt en geneest.

Verder lezen: https://grotekerkhilversum.nl/nieuws/zoek-het-uit