Herinnering: Het geloofsgesprek

Eerder informeerden wij u over de taakgroep herijking binnen de PgH en de oproep om met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan.

Dit kan binnen alle groepen die op welke manier dan ook samenkomen in onze wijkgemeente. De contactpersonen hebben hiervoor inmiddels de benodigde informatie ontvangen en we hebben gemerkt dat er al mee aan de slag is gegaan.

Graag roepen wij u op om ook mee te doen. We ontvangen de resultaten graag uiterlijk 28 februari aanstaande.

Neemt u/neem jij niet deel aan een groep of kring maar wilt u wel graag meedoen, laat het even weten.

Namens de wijkkerkenraad, Jan Duitman
Namens de taakgroep herijking, Leoni Brussaard, 06 - 830 039 52