Nieuws

Kerkagenda op de app

Er is een begin gemaakt met het beter scheiden van informatie voor 

  • de leden van onze wijkgemeente
  • de zoekers en overige belangstellenden

De website zal meer en meer de plek worden waar relevante berichten voor mensen van buiten onze wijkgemeente te vinden zijn.

Gedetailleerde informatie vanuit de kringen en verenigingen en berichtgeving van organisatorische of pastorale aard is vooral interessant voor de eigen gemeenteleden.

Lees verder https://grotekerkhilversum.nl/nieuws/kerkagenda-op-de-app

Chriwoda en cycling dinner

Op vrijdagavond 13 april wordt er door Chriwoda een cycling dinner georganiseerd.

Ze vinden het erg leuk om door Hilversum te fietsen en thuis bij de gemeenteleden te komen eten. En daarvoor worden vijf mensen/gezinnen gezocht die het voorgerecht verzogen en vijf anderen die het hoofdgerecht klaarzetten.

In de kerk wordt bij de deur (uitgang Oude Torenstraat) een lijst opgehangen, waarop u kunt intekenen. Voor vragen kunt u terecht bij Joanna van Oosterom.

Benoeming ouderling-senioren

Tijdens de vergadering van de kerkenraad is broeder H.W. van der Klok benoemd als ouderling-senioren.

Hij zal dit naast zijn functie als scriba gaan doen. Broeder van der Klok zal zich richten op de coördinatie van het seniorenpastoraat. 

Broeder Kreuning sr. en de bezoekbroeders en zusters blijven het bezoekwerk verzorgen. Samen zullen ze zorgdragen voor de senioren in onze gemeente.

We wensen broeder van der Klok Gods onmisbare zegen toe voor de uitbreiding van zijn werkzaamheden.

17 maart GZB-dag

In veel Oost-Europese landen worden Roma’s met de nek aangekeken. Ook in Slowakije is dat zo.  Maar de jonge pedagoge Zsuzska Tóth heeft juist voor deze groep mensen een groot hart.

Ze ondersteunt hen met praktische hulp in hun vaak schrijnende situatie en vertelt hen het Evangelie. Zsuzska heeft het niet gemakkelijk. Omdat veel organisaties en zelfs kerken zich niet met Roma’s willen bemoeien, staan zij en haar team er grotendeels alleen voor. Maar Zsuzska gaat door. Op de GZB-dag vertelt zij haar verhaal.

Lees verder op https://grotekerkhilversum.nl/nieuws/17-maart-gzb-dag

Foto's op app CHRCH

De app van de Grote Kerk telt nu wekelijks zo’n 80 actieve gebruikers!

Diverse gemeenteleden geven aan dat ze blij zijn met de informatie die ze via de app kunnen raadplegen, het vergroot hun betrokkenheid bij de gemeente.

Het meest bekeken zijn de nieuwsberichten, maar ook de agenda en de ledenlijst worden geregeld geraadpleegd. Wat daarbij opvalt, is dat nog niet iedereen een foto van zichzelf heeft geplaatst in de ledenlijst.